Lọc hóa dầu Nghi Sơn- Thanh Hóa

Công ty Việt Thiên cung cấp toàn bộ hệ thống khí nén cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa: