Công nghệ dòng NKAT

Nitrogen from 0,50 Nm³/h - 10.000,00 Nm³/h
Nitrogen purity from 99,5% up to 99,9999% (6.0) / 1 ppm (residual oxygen)

Liên hệ

gioi-thieu-inmatec (1) gioi-thieu-inmatec (2) gioi-thieu-inmatec (3) gioi-thieu-inmatec (4) gioi-thieu-inmatec (5) gioi-thieu-inmatec (6) gioi-thieu-inmatec (7) gioi-thieu-inmatec (8) gioi-thieu-inmatec (9) gioi-thieu-inmatec (10) gioi-thieu-inmatec (11) gioi-thieu-inmatec (12) gioi-thieu-inmatec (13) gioi-thieu-inmatec (14) gioi-thieu-inmatec (15) gioi-thieu-inmatec (16) gioi-thieu-inmatec (17) gioi-thieu-inmatec (18) gioi-thieu-inmatec (19) gioi-thieu-inmatec (20) gioi-thieu-inmatec (21) gioi-thieu-inmatec (22) gioi-thieu-inmatec (23) gioi-thieu-inmatec (24) gioi-thieu-inmatec (25) gioi-thieu-inmatec (26)