IMT PN OnTouch

Máy tạo khí Nitơ lưu lương từ 0,50 Nm³/h - 10.000,00 Nm³/h
Độ tinh khiết khí Nitơ từ 95% tới 99,9999% (6.0) / 1 ppm (residual oxygen)

Liên hệ

IMT PN OnTouch: For highly pure to ultrapure nitrogen directly on site

The IMT PN OnTouch series offers all of the advantages of a fully integrated nitrogen generating system. The continual measurement and monitoring of all operating values offers the highest possible protection for the whole production process. All measured values are logged and displayed on the INMATEC touch control panel and are also available for further processing via the remote control operation.

The IMT PN OnTouch series can be monitored and operated from any computer workstation in the world through the latest networking technology.

The advantages and effectiveness of the IMT PN OnTouch nitrogen generators guarantee savings from the first minute.

 

 

 

 

 

 

IMT PN OnTouch / Nitrogen generator
 • Nitrogen at any time and at any place
 • Economical through low operating costs
 • Sophisticated and reliable technology
 • Exact purity for every application
 • No long-term rental commitments
 • Hardly any CO2 pollution for the environment

Máy tạo khí Nitơ Inmatec IMT PN OnTouch: Cho ra khí nitơ từ tinh khiết đến siêu tinh khiết trực tiếp ở nhà máy của bạn.

The IMT PN OnTouch series offers all of the advantages of a fully integrated nitrogen generating system. The continual measurement and monitoring of all operating values offers the highest possible protection for the whole production process. All measured values are logged and displayed on the INMATEC touch control panel and are also available for further processing via the remote control operation.

 

Dòng máy tạo nitơ Inmatec Ontouch là dòng máy tạo nitơ hiện đại nhất với nhiều tính năng nổi trội bậc nhất thế giới. Máy tạo Nitơ Ontouch với đồng hồ đo liên tục và đo toàn bộ giá trị vận hành cung cấp sự bảo vệ cao nhất có thể trong toàn bộ quá trình hoạt động. Tất cả các giá trị đo đạc được thể hiện trên màn hình màu, cảm ứng cỡ lớn và cũng được tích hợp PLC thông minh điều khiển từ xa.

 

The IMT PN OnTouch series can be monitored and operated from any computer workstation in the world through the latest networking technology.

 

Dòng máy tạo nitơ Inmatec Ontouch có thể được giám sát và vận hành từ bất kì một trạm máy tính nào trên thế giới thông qua công nghệ kết nối mạng internet

 

The advantages and effectiveness of the IMT PN OnTouch nitrogen generators guarantee savings from the first minute.

 

Cácthuận tiện và hiệu quả của dòng máy tạo Nitơ Inmatec đảm bảo tiết kiệm từ những phút đầu tiên.

 • Nitrogen at any time and at any place
 • Economical through low operating costs
 • Sophisticated and reliable technology
 • Exact purity for every application
 • No long-term rental commitments
 • Hardly any CO2 pollution for the environment
 • Nitơ ở mọi lúc, mọi nơi
 • Hiệu quả kinh tế thông qua chi phí vận hành thấp
 • Công nghệ tinh vi và đáng tin cậy
 • Độ tinh khiết chính xác cho mọi ứng dụng
 • Không cần thuê hoặc mua nitơ công nghiệp ở ngoài
 • Hầu như không sinh ra CO2 ô nhiễm cho môi trường

Scope of delivery: Multilingual touch control panel with nitrogen measurement, low maintenance stainless steel valve technology, long life activated carbon molecular sieve, input and output filtration, long-term data storage.

 

Phạm vi công nghệ: Máy tạo khí Nitơ Inmatec: Bảng điều khiển màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ với đồng hồ đo nitơ, công nghệ van bằng thép không gỉ nên bảo trì thấp, các hạt than hoạt tính phân tử tuổi thọ lâu dài, lọc đầu vào và đầu ra, giữ liệu lưu giữ lâu dài

Capacity (Nm³/h)                    
  Nitrogen purity (%): 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999  
  Quality:       2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0  
  Residual O2 (PPM):       10.000 5.000 1.000 100 50 10  
  IMT PN OnTouch 1150 5,70 4,70 4,10 3,20 2,60 1,60 0,90 0,70 0,40  
  IMT PN OnTouch 1250 10,80 8,70 7,90 5,80 5,10 3,20 1,30 1,10 0,90  
  IMT PN OnTouch 1280 16,50 13,40 12,00 9,00 7,70 4,80 2,40 1,80 1,30  
  IMT PN OnTouch 1350 20,80 17,10 15,80 12,60 9,50 6,30 3,20 2,50 1,80  
  IMT PN OnTouch 1450 31,20 25,60 23,70 18,90 14,20 9,50 4,80 3,60 2,40  
  IMT PN OnTouch 1550 49,20 40,10 35,60 28,40 22,10 12,60 6,30 4,80 3,20  
  IMT PN OnTouch 1650 84,00 59,90 53,80 46,60 37,80 23,20 11,70 8,80 5,80  
  IMT PN OnTouch 1750 105,00 84,00 76,00 64,00 51,80 32,60 16,50 11,90 7,30  
  IMT PN OnTouch 2000 140,70 116,50 98,30 77,50 63,00 38,80 19,40 14,60 9,70  
  IMT PN OnTouch 2150 211,10 174,30 146,50 115,00 94,50 57,80 29,00 21,80 14,50  
  IMT PN OnTouch 2250 260,40 215,30 188,00 143,90 116,60 73,40 35,80 26,90 18,00  
  IMT PN OnTouch 3000 372,80 308,70 269,90 205,80 167,00 102,90 51,40 38,60 25,80  
  IMT PN OnTouch 4000 442,10 366,50 320,30 244,70 198,50 121,80 60,90 45,80 30,60  
  IMT PN OnTouch 5000 630,00 522,90 457,80 348,60 283,50 174,30 87,20 65,40 43,60  
  IMT PN OnTouch 6000 913,50 756,00 661,50 504,00 409,50 252,00 126,00 94,50 63,00  
  IMT PN OnTouch 8000 1.370,30 1.134,00 992,30 756,00 630,00 378,00 189,00 142,00 95,00  
  IMT PN OnTouch 10.000 1.589,00 1.323,00 1.157,00 882,00 724,00 441,00 220,00 165,00 110,00  
  IMT PN OnTouch 12.000 1.827,00 1.512,00 1.323,00 1.008,00 819,00 504,00 252,00 189,00 126,00  
  IMT PN OnTouch 14.000 2.283,00 1.890,00 1.653,00 1.260,00 1.039,00 630,00 315,00 236,00 158,00  
  IMT PN OnTouch 16.000 2.740,60 2.268,00 1.984,60 1.512,00 1.260,00 756,00 378,00 284,00 190,00  
  IMT PN OnTouch 24.000 4.111,00 3.402,00 2.976,90 2.268,00 1.890,00 1.134,00 567,00 426,00 285,00  

All values are valid at 7 bar entry pressure and 20°C ambient temperature.