IMT PN PAN

Nitrogen from 0,50 Nm³/h - 10.000,00 Nm³/h
Nitrogen purity from 95% up to 99,9999% (6.0) / 1 ppm (residual oxygen)

Liên hệ
 

IMT PN PAN: The plus in the area of nitrogen generation

Máy tạo khí Nitơ model PAN: Model PAN là một model Plus trong loạt máy tạo nitơ của hãng Inmatec với sức mạnh vượt trội

 

Usage dependent production of highly pure to ultrapure nitrogen directly on site at constant nitrogen purity.

Máy tạo khí Nitơ Inmatec Model PAN cho khí Nitơ tinh khiết đến mức siêu tinh khiết ( 99,9999%) trực tiếp ở nhà máy của bạn với mức độ tinh khiết ổn định dài lâu.

 

The INMATEC nitrogen generators with PAN technology (Power As Needed) are some of the most energy-efficient generators worldwide for the in-house production of nitrogen.

Máy tạo khí Nitơ Inmatec với công nghệ PAN ( Power As Needed) là một trong những máy tạo khí Nitơ hiệu quả nhất trên thế giới để sản xuất khí Nitơ trực tiếp tại nhà máy của bạn.

 

Through the innovative INMATEC PAN procedure, the potential of the PSA technology is optimally used. This has the result that a constant nitrogen quality with a very high degree of effectiveness can be guaranteed, even with a very cyclical nitrogen demand. As a result, the compressed air demand could be drastically lowered.

Thông qua máy tạo khí Nitơ INMATEC cải tiến, tiềm năng của công nghệ PSA được sử dụng tối ưu. Điều này tạo ra một kết quả rằng chất lượng khí Nitơ ổn định với nồng độ rất cao được đảm bảo, thậm chí với một nhu cầu khí nitơ tuần hoàn. Và cuối cùng là yêu cầu khí nén có thể được giảm đáng kể 

 

In addition to the energy optimised nitrogen generation, the IMT PN PAN series offers all of the advantages of a fully integrated and networked nitrogen generation system.

Ngoài tiết kiệm điện năng tối ưu để tạo ra khí nitơ, dòng máy tạo khí Nitơ Inmatec PAN còn cung cấp nhiều lợi ích của một hệ thống Nitơ tích hợp đầy đủ và kết nối mạng 

 

Just as in the IMT PN OnTouch series, all operating values are continually measured and monitored. The use of the multilingual touch control panel offers the highest possible protection for the whole production process. All measured values are logged and can be further processed or even remote controlled from any computer workstation in the world by the remote control procedure.

Cũng giống như model máy tạo khí Nitơ Inmatec Ontouch series, tất cả các giá trị, thông số vận hành được đo và giám sát trên màn hình. Chúng sử dụng màng hình màu cảm ứng đa ngôn ngữ cung cấp sự bảo vệ tốt nhất có thể cho toàn bộ quá trình sản xuất khí Nitơ. Tất cả các giá trị đo đạc được ghi lại và có thể được xử lý 

The energy advantages and the full networking ability with tablets and smartphones make the IMT PN PAN nitrogen generators a real highlight in the world of in-house production. Only available… at INMATEC!

  • Nitrogen at any time and at any place
  • Cost-effective through low operating costs
  • Sophisticated and reliable technology
  • Exact purity for every application
  • No rental commitments as with bottles/bundles and tank systems
  • No CO2 pollution for the environment

Scope of delivery: Multilingual touch control panel with nitrogen measurement, low maintenance stainless steel valve technology, long life activated carbon molecular sieve, input and output filtration, long-term data storage.

Capacity (Nm³/h)                      
  Nitrogen purity (%): 95,0 97,0 98,0 99,0 99,5 99,9 99,99 99,995 99,999 99,9999  
  Quality:       2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0  
  Residual O2 (PPM):       10.000 5.000 1.000 100 50 10 1  
  IMT PN PAN 1150 5,70 4,70 4,10 3,20 2,60 1,60 0,90 0,70 0,40    
  IMT PN PAN 1250 10,80 8,70 7,90 5,80 5,10 3,20 1,30 1,10 0,90    
  IMT PN PAN 1280 16,50 13,40 12,00 9,00 7,70 4,80 2,40 1,80 1,30    
  IMT PN PAN 1350 20,80 17,10 15,80 12,60 9,50 6,30 3,20 2,50 1,80    
  IMT PN PAN 1450 31,20 25,60 23,70 18,90 14,20 9,50 4,80 3,60 2,40    
  IMT PN PAN 1550 49,20 40,10 35,60 28,40 22,10 12,60 6,30 4,80 3,20    
  IMT PN PAN 1650 84,00 59,90 53,80 46,60 37,80 23,20 11,70 8,80 5,80    
  IMT PN PAN 1750 105,00 84,00 76,00 64,00 51,80 32,60 16,50 11,90 7,30    
  IMT PN PAN 2000 140,70 116,50 98,30 77,50 63,00 38,80 19,40 14,60 9,70 On demand  
  IMT PN PAN 2150 211,10 174,30 146,50 115,00 94,50 57,80 29,00 21,80 14,50    
  IMT PN PAN 2250 260,40 215,30 188,00 143,90 116,60 73,40 35,80 26,90 18,00    
  IMT PN PAN 3000 372,80 308,70 269,90 205,80 167,00 102,90 51,40 38,60 25,80    
  IMT PN PAN 4000 442,10 366,50 320,30 244,70 198,50 121,80 60,90 45,80 30,60    
  IMT PN PAN 5000 630,00 522,90 457,80 348,60 283,50 174,30 87,20 65,40 43,60    
  IMT PN PAN 6000 913,50 756,00 661,50 504,00 409,50 252,00 126,00 94,50 63,00    
  IMT PN PAN 8000 1.370,30 1.134,00 992,30 756,00 630,00 378,00 189,00 142,00 95,00    
  IMT PN PAN 10.000 1.598,00 1.323,00 1.157,00 882,00 724,00 441,00 220,00 165,00 110,00    
  IMT PN PAN 12.000 1.827,00 1.512,00 1.323,00 1.008,00 819,00 504,00 252,00 189,00 126,00    
  IMT PN PAN 14.000 2.283,00 1.890,00 1.653,00 1.260,00 1.039,00 630,00 315,00 236,00 158,00    
  IMT PN PAN 16.000 2.740,60 2.268,00 1.984,60 1.512,00 1.260,00 756,00 378,00 284,00 190,00    
  IMT PN PAN 24.000 4.111,00 3.402,00 2.976,90 2.268,00 1.890,00 1.134,00 567,00 426,00 285,00    

All values are valid at 7 bar entry pressure and 20°C ambient temperature.